نحوه دسترسي به آخرين اطلاعات شركت به چه صورت است؟

سهامداران محترم شركت جهت آگاهي از آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد شركت مي توانند به سامانه جامع اطلاع رساني ناشران ( كدال) مراجعه كنند.