نحوه دريافت سود سهامداران حقيقي و حقوقي به چه صورت است؟

سهامداران حقيقي و حقوقي بعد از ثبت نام در سايت شركت و تكميل مشخصات شناسنامه اي و مشخصات ارتباطي، اقدام به درج مشخصات حساب خود كرده و بعد از بررسي شماره حساب اعلام شده، اقدامات لازم جهت واريز سود سهام به حساب مذكور فراهم مي شود.