مزایده و مناقصه

آگهي مزايده عمومي

شركت داروسازي فارابي (سهامي عام) در نظر دارد انواع اقلام مازاد و ضايعاتي خود بشرح زير را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. خريداران محترم مي­توانند جهت [...]