اخبار داخلی

واکسیناسیون همگانی کارکنان شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


ارسال محموله صادراتی شرکت داروسازی فارابی به کشور بلاروس

اشتراک گذاری خبر [...]


آیین بهره برداری از آزمایشگاه کنترل فیزیکو شیمیایی

اشتراک گذاری خبر [...]


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شماره ثبت 6816- شناسه ملی: 10260279270

اشتراک گذاری خبر [...]


دیدار کارکنان واحد روابط عمومی و امور بین الملل با مدیرعامل فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


میزبانی شرکت داروسازی فارابی از شرکت داروگستر باریج اسانس

اشتراک گذاری خبر [...]


معارفه سرپرستان معاونت مالی، اقتصادی و حراست شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


پیام تسلیت مدیریت و کارکنان شرکت داروسازی فارابی در پی درگذشت پدرآقای دکتر نادری علیزاده،مدیرعامل شرکت داروسازی کارخانجات داروپخش

اشتراک گذاری خبر [...]


دیدار مدیران ارشد اداره تعاون کار و امور اجتماعی استان اصفهان از شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


بازدید مدیران ارشد بانک ملت از شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]