آنتی بیوتیک

هفتاد سال نجات جان انسان ها با تجویز آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان

آنتی بیوتیک ها را پزشکان در هفتاد سال گذشته تجویز کرده اند این داروها میزان بیماری و مرگ و میر جهانی ناشی از بیماری های عفونی را به [...]


مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها و افزایش خطر مرگ در زنان، در اواخر بزرگسالی

دانشمندان پیش از این نیز می دانسنتد که استفاده از آنتی بیوتیک ها با تغییرات در میکروبیوتای روده مرتبط اند.( این نام به میکروارگانیسم هایی که در دستگاه [...]