آلزایمر

دو نسخه از فن آوری حسگر مادون قرمز در تشخیص آلزایمر

دو نسخه از فن آوری حسگر مادون قرمز در فرکانس های مختلف برای تشخیص آلزایمر وجود دارد و محققان می توانند سطوح نسبی پروتئین سالم و ناسالم را [...]


چگونه حافظه ایمنی در مغز به آلزایمر منجر می شود؟

یک مطالعه جدید نشان می دهد که میکروگلیا(سلول های ایمنی سیستم عصبی مرکزی) می تواند “التهاب” را به خاطر داشته باشد. این “حافظه” بر روی چگونگی واکنش سلول [...]