نویسنده مدیر وبسایت

بازدید از خط تولید و پروژه های شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده شرکت داروسازی فارابی برگزار شد

اشتراک گذاری خبر [...]


💊حضور بازرسین سازمان بازرسی کل کشور در داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


واکسیناسیون همگانی کارکنان شرکت داروسازی فارابی

اشتراک گذاری خبر [...]


ارسال محموله صادراتی شرکت داروسازی فارابی به کشور بلاروس

اشتراک گذاری خبر [...]


بهره برداری از پروژه های متنوع در شرکت داروسازی فارابی طبق الزامات GMP

اشتراک گذاری خبر [...]


آیین بهره برداری از آزمایشگاه کنترل فیزیکو شیمیایی

اشتراک گذاری خبر [...]


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شماره ثبت 6816- شناسه ملی: 10260279270

اشتراک گذاری خبر [...]


میزبانی شرکت داروسازی فارابی از شرکت داروگستر باریج اسانس

اشتراک گذاری خبر [...]