بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

حضور شركت داروسازی فارابی در نمایشگاه سلامت و تجهیزات پزشکی و دارویی قزاقستان

چهاردهمين نمايشگاه بین المللی سلامت و تجهیزات پزشکی و دارويي قزاقستان از تاریخ ۱۰ آبان ماه سال جاری به مدت سه روز در مركز نمايشگاهي شهر آستانا، پايتخت [...]