🚩 تجدید میثاق و بیعت با شهدا هم زمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان

تاریخ ارسال:2022-11-29

🚩 تجدید میثاق و بیعت با شهدا هم زمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان

📋 روز پنجم آذر ماه هم زمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان مدیریت و جمعی از کارکنان شرکت داروسازی فارابی در محل گلستان شهدای اصفهان حضور یافته و با شهدا تجدید پیمان نمودند.