💡ممیزی شرکت MIC در شرکت داروسازی فارابی انجام شد

تاریخ ارسال:2022-11-19

💡ممیزی شرکت MIC در شرکت داروسازی فارابی انجام شد

📜ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001: 2015) سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001: 2015) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001: 2018) روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تاریخ 24 و 25 آبان‌ماه توسط ممیزین شرکت MIC در شرکت داروسازی فارابی انجام شد. در جلسه اختتامیه که روز چهارشنبه 25 آبان‌ماه با حضور آقایان دکتر رجایی معاون اجرایی و عضو هیئت‌مدیره، دکتر بیکی‌حسن مسئول‌فنی و مدیر واحد تعالی سازمانی و سیستم‌ها و مدیران واحدهای ممیزی‌شده برگزار گردید، ممیزین شرکت MIC گزارش ممیزی خود طی این حضور دو روزه را ارائه نمودند.