🏵بازدید دکتر عطار از غرفه شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2023-12-19

🏵بازدید دکتر عطار از غرفه شرکت داروسازی فارابی

🖌در سومین و آخرین روز از دومین همایش آموزشی نظام پزشکی کشور مدیرعامل تیپیکو، دکتر عطار از غرفه شرکت داروسازی فارابی بازدید نمودند. در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت داروهای جدید شرکت ارائه گردید. دکتر عطار همچنین از وضعیت سیستم جذب مخاطبین در غرفه داروسازی فارابی بازدید و از نزدیک با عملکرد و امکانات درج شده بازدید نمودند.

دیدگاه (60)

قسمت دیدگاه ها بسته می باشد.