⁠ بیماری التهابی روده و خطر پارکینسون

تاریخ ارسال:2018-05-23

⁠ بیماری التهابی روده و خطر پارکینسون

?یک مطالعه جدید از مفهوم “محور روده-مغز” پشتیبانی می کند. محققان این مفهوم را در یک مقاله که در مجله Gut منتشر شده است، یادآور شده اند.

نظریه “محور روده- مغز” پیشنهاد می کند که آن چه در دستگاه گوارش (GI) اتفاق می افتد بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد.

 

?این شواهد نشان می دهد که سیستم گوارشی و عصبی با یکدیگر صحبت می کنند و فعالیت های میکروبی در روده می تواند شیمی مغز را کنترل کند.

انتشار مطالعات دانمارکی ها بر پاشنه گزارش یک مطالعه مشاهداتی که در ایالات متحده انجام شد، می چرخد که نشان داد بیماری التهابی روده (IBD) با افزایش خطر 28 درصدی بیماری پارکینسون ارتباط دارد.

 

?برگرفته از منبع:

http://gut.bmj.com/content/early/2018/04/16/gutjnl-2017-315666

دیدگاهتان را بنویسید