پیشگیری از خطر دیابت_نوع_2 در زنان پس از یائسگی

تاریخ ارسال:2018-04-23

پیشگیری از خطر دیابت_نوع_2 در زنان پس از یائسگی

پژوهش های جدید ایده درمان با استروژن را برای جلوگیری از دیابت نوع 2 در زنان یائسه تقویت نموده اند. تحقیقات قبلی نشان داده بودند که پس از یائسگی، زنان با خطر دیابت نوع 2 مواجه اند.

به دنبال چندین پژوهش، دانشمندان بررسی نمودند که آیا درمان جایگزین استروژن می تواند از دیابت نوع 2 در زنان یائسه جلوگیری کند یا نه، و در بسیاری از این مطالعات با نتایج مثبت همراه بوده است.

مکانیسم اثر کاهش قند خون پس از درمان جایگزین استروژن به افزایش قابل توجه تولید GLP1 در سلول های روده بازمی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید