پرسش و پاسخ سهامداران

پرسش و پاسخ سهامداران

بر اساس تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه كه در تاريخ  1397/04/20 برگزار گرديد، اعضاي جديد هيئت مديره انتخاب و معرفي شدند.

سهامداران محترم شركت جهت آگاهي از آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد شركت مي توانند به سامانه جامع اطلاع رساني ناشران ( كدال) مراجعه كنند.

سهامداران محترم شركت مي توانند جهت دريافت برگ سهام خود، با در دست داشتن مدارك شناسايي به امور سهام شركت مراجعه كرده و برگ سهام خود را دريافت كنند.

سهامداران حقيقي و حقوقي بعد از ثبت نام در سايت شركت و تكميل مشخصات شناسنامه اي و مشخصات ارتباطي، اقدام به درج مشخصات حساب خود كرده و بعد از بررسي شماره حساب اعلام شده، اقدامات لازم جهت واريز سود سهام به حساب مذكور فراهم مي شود.

آخرين تغييرات سرمايه شركت در تاريخ 1396/03/28 به ثبت رسيده است و بر طبق آن سرمايه شركت از 300 ميليارد ريال به 400 ميليارد ريال افزايش يافته است.

آخرين سرمايه ثبت شده و تعداد سهام شركت به ترتيب 400 ميليارد ريال و 400 ميليون سهم مي باشد.