واکسیناسیون همگانی کارکنان شرکت داروسازی فارابی

تاریخ ارسال:2021-09-11

واکسیناسیون همگانی کارکنان شرکت داروسازی فارابی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت داروسازی فارابی:
با توجه به اولویت سلامت کارکنان عرصه داروسازی ، ضمن پیگیری های مستمر انجام شده و همکاری صمیمانه مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، طرح واکسیناسیون جهت حفظ سلامت و ارتقای محیط امن کاری آغاز و کلیه پرسنل واجد شرایط دوز اول واکسن را دریافت نمودند.
شایان ذکر است این واکسن ها از شرکت های سینوفارم و برکت و به انتخاب کارکنان تزریق شدند.
همچنین دکتر علی همایونی مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی با حضور در محل واکسیناسیون ضمن اظهار رضایت از روند واکسیناسیون عنوان کرد حفظ سلامت کارکنان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند سازمان، از رویکرد‌های اصلی و مهم این شرکت به شمار می‌رود .

دیدگاهتان را بنویسید