هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

علیرضا کندری

دکتر علیرضا کندری

سرپرست

دکترای داروسازی

دکتر محمد حسین اعرابی

رییس هیات مدیره

دکترای بیوشیمی

دکتر ولی اله حاجی هاشمی عضو هیئت مدیره داروسازی فارابی

دکتر ولی اله حاجی هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای تخصصی PhD داروسازی

دکتر عبدالعلی رجایی

دکترعبدالعلی رجایی

عضو هیات مدیره

دکترای داروسازی

دکتر سید عباس هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای حسابداری

مدیرعامل

سوابق علمی

  • سیستم مدیریت کیفیت : ISO90012015
  • تکنیک ها و ابزارهای تحلیل مدیریت ریسک
  • GMP برای سیستم آب دارویی
  • GMP برای سیستم HVAC دارویی
  • GMP برای داروها ی خطرناک
  • GMP پیشرفته
  • اعتبار سنجی فرآیند
  • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
  • اصول HSE
  • استناد و ارجاع در صنعت داروسازی
  • حسابرسی QC
  • صلاحیت سیستم آب دارویی
  • بهای تمام شده در صنايع دارويی
  • امكان سنجی پروژه های حوزه سلامت ( دارويی، درمان و تجهيزات پزشكی)

مهارت ها و تجربیات

 • دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  داروساز سایت تولید، سرپرست تضمین کیفیت شرکت داروسازی فارابی (۱۳۹۴-۱۳۹۷)