هیات مدیره و مدیرعامل

هیات مدیره

علیرضا کندری

دکتر علیرضا کندری

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

دکترای داروسازی

دکتر محمد حسین اعرابی

رییس هیات مدیره

دکترای بیوشیمی

لطفی

دکتر آرش لطفی ماشمیانی

عضو هیات مدیره

دکترای حرفه ای کسب و کار DBA

بی نام

عضو هیات مدیره

دکتر سید عباس هاشمی

عضو هیات مدیره

دکترای حسابداری

مدیرعامل

سوابق علمی

  • سیستم مدیریت کیفیت : ISO90012015
  • تکنیک ها و ابزارهای تحلیل مدیریت ریسک
  • GMP برای سیستم آب دارویی
  • GMP برای سیستم HVAC دارویی
  • GMP برای داروها ی پر خطر
  • GMP پیشرفته
  • اعتبار سنجی فرآیند
  • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
  • اصول HSE
  • استناد و ارجاع در صنعت داروسازی
  • حسابرسی QC
  • صلاحیت سیستم آب دارویی
  • بهای تمام شده در صنايع دارويی
  • امكان سنجی پروژه های حوزه سلامت ( دارويی، درمان و تجهيزات پزشكی)

مهارت ها و تجربیات

 • دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  داروساز سایت تولید، سرپرست تضمین کیفیت شرکت داروسازی فارابی (۱۳۹۴-۱۳۹۷)
  مسئول فنی شرکت داروسازی امین (1402-1397)