هفتاد سال نجات جان انسان ها با تجویز آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان

تاریخ ارسال:2018-04-25

هفتاد سال نجات جان انسان ها با تجویز آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان

آنتی بیوتیک ها را پزشکان در هفتاد سال گذشته تجویز کرده اند این داروها میزان بیماری و مرگ و میر جهانی ناشی از بیماری های عفونی را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.

با این حال، بهره گیری گسترده از آن ها به برخی از میکروارگانیسم های عفونت زا اجازه می دهد تا با آنتی بیوتیک ها سازگار و مقاوم شوند.

برخی از عوارض جانبی مرتبط با آنتی بیوتیک ها عبارتند از: احساس ناخوشی، اسهال، عفونت های قارچی دهان، دستگاه گوارش و یا مهبل (واژن).

منبع:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/10278.php