نحوه دریافت سود سهام منتهی به سال ۱۳۹۸

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29/12/1398، سود سهام عملکرد کلیه سهامداران محترم در بهمن ماه سال 1399 پرداخت می‌گردد.
یادآوری می‌شود نحوه دریافت سود سهام متعاقبا در سامانه کدال با نشانی www.codal.ir و سامانه امور سهام شرکت داروسازی فارابی درج خواهد شد.
همچنین کلیه سهامداران محترم جهت اطلاع از تعداد سهام خود می‌توانند با عضویت در سامانه امور سهام شرکت با نام کاربری کدبورسی و رمز عبور شماره شناسنامه از تعداد سهام خود اطلاع یابند.