موارد استفاده محصولات

موارد كاربرد دارو اشكال دارويي دوزاژ دارو نام تجاري نام محصول دسته دارويي رديف
درمان عفونتهاي باكتريايي دستگاه تنفسي تحتاني، درمان اوتيت مديا و سينوزيت، درمان عفونت هاي پوست و دستگاه ادراري سوسپانسيون 228mg/5ml فارمنتين بي دي كوآموكسي كلاو پني سيلين ها 1
457mg/5ml 2
643mg/5ml فارمنتين اي اس 643 3
156mg/5ml فارمنتين 4
312mg/5ml 5
قرص 375mg 6
625mg 7
درمان اوتيت مديا، فارنژيت، سينوزيت، عفونتهاي پوست و بافت نرم، عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني، درمان گنوره آ، جلوگيري از اندوكارديت باكتريايي سوسپانسيون 200mg/5ml فاراموكس بي دي آموكسي سيلين 8
400mg/5ml 9
قرص جويدني 250mg فاراموكس 10
قرص 500mg 11
كپسول 250mg 12
500mg 13
سوسپانسيون 125mg/5ml 14
250mg/5ml 15
درمان برونشيت مزمن،پنوموني باكتريايي، اوتيت مديا، فارنژيت، سينوزيت، عفونتهاي پوست و بافت نرم كپسول 250mg فاريلين آمپي سيلين 16
500mg 17
سوسپانسيون 125mg/5ml 18
250mg/5ml 19
درمان عفونتهاي باكتريايي دستگاه تنفسي تحتاني و فوقاني و عفونتهاي پوست و بافت نرم كپسول 250mg فالوكس كلوگزاسيلين 20
500mg 21
درمان عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني، اوتيت مديا و جلوگيري از اندوكارديت باكتريايي سوسپانسيون 200000IU/5ml فاراسيلين پني سيلين وي بنزاتين 22
400000IU/5ml 23
شربت 250mg/5ml فاراپن پني سيلين وي پتاسيم 24
قرص 500mg 25
درمان فارنژيت، تورم لوزه ها، اوتيت مدياي حاد، سينوزيت، برونشيت مزمن، عفونتهاي ادراري قرص 125mg فارينات سفيوروکسيم آکستيل      سفالوسپورين ها 26
250mg 27
500mg 28
درمان اوتيت مديا، فارنژيت، سينوزيت و برونشيت، عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني، عفونتهاي مجاري ادراري، تب روده اي كپسول 200mg فاركسيم سفيکسيم 29
400mg 30
قرص 200mg 31
400mg 32
سوسپانسيون
100 ميلي ليتري
100mg/5ml 33
سوسپانسيون
50 ميلي ليتري
100mg/5ml 34
درمان عفونتهاي استخوان و مفاصل، اوتيت مديا، تورم لوزه ها، فارنژيت، عفونتهاي دستگاه ادراري و تناسلي و جلوگيري از اندوكارديت باكتريايي كپسول 250mg فالكسين سفالكسين 35
500mg 36
سوسپانسيون 125mg/ 5ml 37
250mg/5ml 38
درمان عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني، ديفتري، سياه سرفه و اريتراسما و آميبياز روده اي قرص 200mg اريترومايسين ماكروليدها 39
400mg 40
سوسپانسيون 200mg/5ml 41
درمان عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني، ديفتري، سياه سرفه و اريتراسما و آميبياز روده اي قرص 250mg كلاريترومايسين 42
500mg 43
درمان پنوموني، فارنژيت، سينوزيت، عفونتهاي بافت نرم، اوتيت مدياي حاد، عفونتهاي مجاري ادراري و تناسلي قرص 250mg آزيترومايسين 44
500mg 45
كپسول 250mg 46
500mg 47
سوسپانسيون 100mg/5ml 48
200mg/5ml 49
درمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از باكتريهاي‌گرم ‌منفي‌،‌ عفونتهاي‌ تنفسي، عفونتهاي مجاري‌ ادراري‌، عفونتهاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ و سپتي‌ سمي‌ قرص 250mg سيپروفار سيپرو فلوكساسين كينولون ها 50
500mg 51
جلوگيري از بروز كم خوني و بروز حالت تهوع و استفراغ در مادران باردار كپسول 127.8mg/0.5mg ففار فروس سولفات /
اسيد فوليك
مكمل ها 52
کاهش درد مفاصل، افزايش نرمي و خاصيت الاستيکي مفاصل، تعمير و نوسازي ماده زمينه غضروف ها كپسول 500mg گلوكز آمين سولفات 53
قرص 500/400mg گلوكوفار گلوكز آمين سولفات/
كندروئيتين سولفات
54
مكمل غذايي حاوي كلسيم ، ويتامين D3 ، روي و منيزيم جهت جلو گيري از پوكي استخوان به ويژه در بارداري و يائسگي قرص كلسيفار كلسيفار 55
جلو گيري از پوكي استخوان قرص 500mg/200IU كلسيم دي 56
مهارکننده جذب کلسترول در روده باريك قرص 10mg ازيتيفار ازتيمايب مهارکنندگان
جذب کلسترول
58
ضد فشارخون قرص 80mg سوتالول داروهاي قلبي عروقي 59
ضد فشارخون و مانع بروز آنژين پكتوريس قرص 12.5mg كاروديلول 60
پيشگيري و درمان آنژين صدري حاد و مزمن، نارسايي بطن چپ قرص 2.6mg نيتروفار نيتروگليسيرين 61
6.4mg 62
درمان و پيشگيري تبخال ناشي از ويروس هرپس ، مننژيت ناشي از ويروس هرپس ، عفونت ناشي از ويروس واريسلا-زوستر (آبله مرغان ) قرص 200mg آسيكلوفار آسيكلووير ضد ويروس 63
400mg 64
درمان ناتواني جنسي در مردان قرص 20mg تادالافيل مهاركننده
فسفودي استراز
65
كاهنده قند خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 قرص 0.5mg نووفار رپاگلينايد ضد ديابت 66
1mg 67
2mg 68
درمان کوتاه مدت سوزش سردل، پيشگيري و درمان رفلاکس معده به مري، کمک به بهبود التهاب فرساينده مري(GERD) ، درمان سندرم Zollinger-Ellison قرص 20mg پنتوپرازول مهاركنندگان
پمپ پروتوني
69
40mg 70
كپسول 20mg 71
40mg 72
كپسول 15mg لنسوفار لنسوپرازول 73
30mg 74
افزایش جریان خون در بافتهای ایسکمیک و اکسیژن رسانی بيشتر به بافتها در بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی، افزايش فشار اکسیژن درکورتکس مغز و مایع مغزی نخاعی قرص 400mg پنتوكسي فيلين گشاد کننده عروق 75
درمان علايم هايپرپلازي خوش خيم پروستات(BPH) در آقايان كپسول 0.4mg تامسوفار تامسولوسين مسدودکننده گیرنده
آدرنرژیک انتخابی
76
درمان سردردهاي عصبي و ميگرني، تسكين دردهاي عصبي ، مفصلي و ماهيچه اي، درمان دندان درد و ديس منوره كپسول 325/40/200mg فارژزيك استامينوفن/كافئين/
ايبوپروفن
مسكن/ ضد درد 77
مهار آنزیم ليپاز معده ای و ليپاز پانکراسی، کاهش هیدرولیز تری گلیسیریدها و جلوگيري از جذب روده ای چربیها كپسول 60 mg ارليستات مهاركننده آنزيم ليپاز 78
120 mg 79
درمان رينيت آلرژيك و درمان كهير مزمن قرص 10mg فار- ستيريزين ستيريزين آنتي هيستامين 80
درمان افسردگي ماژور، اختلالات اضطرابي، اختلالات شخصيتي در بزرگسالان و سردردهاي مزمن عصبي قرص 37.5mg ونلافار ونلا فاكسين ضد افسردگي 81
75mg 82
كاهش درد و التهاب استخوانها و مفاصل در بيماري آرتريت، درمان استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد حاد و مزمن، ضد تب قرص 7.5mg ملوكسيكام داروهاي ضد التهاب
غير استروئيدي
83
15mg 84
كپسول 100mg ديكلوفناك سديم 85
درمان حملات حاد ميگرن قرص 5mg ريزاتريپتان آگونيست انتخابي
رسپتور سروتونين
86
10mg 87
درمان نارسايي قلبي و فشار خون بالا و برطرف كننده علايم پس از انفارکتوس قلبی كپسول 80mg والسوفار والسارتان آنتاگونيست گيرنده
آنژيوتانسين II
88
160mg 89
درمان كوتاه مدت تهوع و استفراغ و اختلالات سيستم گوارشي قرص 10mg فاريدون دمپريدون آنتاگونيست دوپامين 90
درمان اسپاسم دستگاه گوارش و درمان بيماري روده تحريك پذير (IBS) كپسول 200mg مبورين ضد اسپاسم 91
جهت تسکين سرفه، گلودرد ، سر درد ، گرفتگي بيني و تب قرص 500/15/5mg فاراکلد استامينوفن/ دكسترومتورفان/
فنيل افرين
ضد سرماخوردگي
بزرگسالان
92