مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها و افزایش خطر مرگ در زنان، در اواخر بزرگسالی

تاریخ ارسال:2018-04-25

مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها و افزایش خطر مرگ در زنان، در اواخر بزرگسالی

دانشمندان پیش از این نیز می دانسنتد که استفاده از آنتی بیوتیک ها با تغییرات در میکروبیوتای روده مرتبط اند.( این نام به میکروارگانیسم هایی که در دستگاه گوارش ما ساکن اند، داده می شود.)

لو کی؛ استاد اپیدمیولوژی در دانشگاه تولان نیواورلئان و نویسنده مقاله می گوید: تغییرات میکروبیولوژیک روده ها با انواع بیماری های تهدید کننده زندگی، مانند؛ بیماری های قلبی عروقی و انواع خاصی از سرطان همراه است.

قرار گرفتن در معرض آنتی بیوتیک بر تعادل و ترکیب میکروبیوم روده تاثیر می گذارد، حتی پس از آنکه مصرف آنتی بیوتیک ها قطع شود؛ بنابراین، مهم است که درک کنیم که چگونه مصرف آنتی بیوتیک ها بر افزایش خطر بیماری های مزمن و مرگ موثراند.

یک دوره تجویزی از آنتی بیوتیک ها در یک سال میکروبیوم روده را مختل می کند. نویسندگان این مطالعه – که در مجله mBio منتشر شده است – نتیجه گرفتند که آنتی بیوتیک ها فقط باید زمانی استفاده شوند که واقعا ضروری باشند.
منبع:
https://newsroom.heart.org/news/womens-antibiotic-use-linked-to-higher-risk-of-death-from-heart-disease-other-causes?preview=f815

دیدگاهتان را بنویسید