آگهي مزايده عمومي

تاریخ ارسال:2020-07-28

آگهي مزايده عمومي

شركت داروسازي فارابي (سهامي عام) در نظر دارد انواع اقلام مازاد و ضايعاتي خود بشرح زير را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. خريداران محترم مي­توانند جهت دريافت اسناد مزايده و رويت اقلام مذكور به آدرس: اصفهان-كيلومتر 15 جاده اصفهان – شيراز كارخانه داروسازي فارابي مراجعه نموده و پيشنهاد قيمت خود را به همراه تضمين شركت در مزايده   (به صورت كلي يا موردي) حداكثر تا تاريخ 21/5/99 در پاكت سربسته به دبيرخانه شركت تحويل و يا به آدرس كارخانه ارسال  نمايند.

1- انواع بشكه­هاي پلاستيكي، فلزي و مقوايي در ظرفيت­هاي مختلف

2- انواع كارتن­هاي سالم قابل استفاده و كارتن و مقواي ضايعاتي

3- انواع پالت چوبي سالم و تخته و پالت چوبي ضايعاتي

4- انواع ضايعات پلاستيكي و ….

توضيحات:

زمان بازديد از اقلام مورد مزايده از تاريخ شنبه 11/5/99 لغايت پنجشنبه 16/5/99 از ساعت 9 صبح الي 13 در محل كارخانجات داروسازي فارابي مي باشد.

برنده مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قبولي پيشنهاد قيمت مي بايست نسبت به واريز وجه اقدام و خارج نمودن اقلام خريداري شده را شروع نمايد.

فروشنده در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است.

جهت كسب هرگونه اطلاعات بيشتر از طريق شماره تلفن هاي زير با امور بازرگاني داخلي شركت تماس حاصل فرماييد.

33132290-031 و 33132216-031

 

دیدگاهتان را بنویسید