مراسم روز درختکاری

تاریخ ارسال:2020-03-08

مراسم روز درختکاری

در مراسم روز درختکاری که در روز پنجشنبه با  حضور جمعی از مدیران و پرسنل شرکت داروسازی فارابی تشکیل شد، تعداد ۹۳ نهال به نشان ۹۳ محصول شرکت داروسازی فارابی کاشته شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید