صدای مشتری

مصرف کننده محترم،

خواهشمند است نسبت به ثبت اطلاعات زیر در خصوص شکایت / انتقاد خود  اقدام نمائید، کارشناسان شرکت

داروسازی فارابی جهت بررسی موضوع در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.


بارگذاری دیگری
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید