سهامداران

سهامداران

شرکت داروسازی فارابی در گروه صنعت مواد و محصولات دارويي و زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي با کد 12 رقمی نماد IRO1DFRB0001 در بورس اوراق بهادرمی باشد نماد فارسی شرکت با نام دفارا و در بازاراول (تابلوي فرعي) بورس کد تابلو3 قابل پیگیری می باشد.سهامداران این شرکت به شرح زیر می باشند

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

TPICO

شرکت داروپخش

logo-login

شرکت پارس دارو

PARS

شرکت سرمایه گذاری البرز

alborz

شرکت سرمایه گذاری سپه

sepah

سبد PRX صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

سایر

other-1
  • شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
  • شرکت داروپخش
  • شرکت پارس دارو
  • شرکت سرمایه گذاری البرز
  • شرکت سرمایه گذاری سپه
  • سایر