سهامداران

سهامداران

شرکت داروسازی فارابی در گروه صنعت مواد و محصولات دارويي و زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي با کد 12 رقمی نماد IRO1DFRB0001 در بورس اوراق بهادرمی باشد نماد فارسی شرکت با نام دفارا و در بازاراول (تابلوي فرعي) بورس کد تابلو3 قابل پیگیری می باشد.سهامداران این شرکت به شرح زیر می باشند

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

TPICO

شرکت داروپخش

شرکت پارس دارو

PARS

شرکت سرمایه گذاری البرز

alborz

شرکت سرمایه گذاری سپه

sepah

سایر

other-1
  • شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
  • شرکت داروپخش
  • شرکت پارس دارو
  • شرکت سرمایه گذاری البرز
  • شرکت سرمایه گذاری سپه
  • سایر