رکورد تولید سوسپانسیون خوراکی در تاریخ فارابی شکسته شد

تاریخ ارسال:2022-11-29

رکورد تولید سوسپانسیون خوراکی در تاریخ فارابی شکسته شد

⛱️رکورد تولید سوسپانسیون خوراکی در تاریخ فارابی شکسته شد.

🍃شرکت داروسازی فارابی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و به عنوان بزرگترین تولید کننده آنتی بیوتیک خوراکی در کشور با تولید سه میلیون و دویست هزار عدد سوسپانسیون خوراکی در آبان ماه 1401 نسبت به ماه گذشته 129 درصد رشد تولید داشته است. همچنین داروسازی فارابی با تولید دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار عدد سوسپانسیون آنتی بیوتیک خوراکی در ۸ماهه منتهی به آبان 1401 نسبت به مدت مشابه در سال 1400 به رشد تولید 712 درصدی رسیده است.
شایان ذکر است خطوط تولید شرکت داروسازی فارابی در راستای تامین نیاز بیماران با تمام توان فعال و در حال تولید می باشد.

✨روابط عمومی و امور بین الملل