دو مکمل رایج آهن، موجب سرطان می شود ،حتی اگر در مقادیر کم مصرف شوند.

تاریخ ارسال:2018-04-23

دو مکمل رایج آهن، موجب سرطان می شود ،حتی اگر در مقادیر کم مصرف شوند.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که دو ترکیب آهن که در مکمل ها و مکمل های غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، سطوح زیست نشانگر(بیومارکرهای) سرطانی را افزایش می دهند، حتی اگر در مقادیر کم مصرف شوند.

این مطالعه نشان داد که حتی در مقادیر کم، “فریک سیترات” و “فریک EDTA” سطوح سلولی یک بیومارکر سرطانی به نام آمفی رگولین و گیرنده آن را افزایش دادند. درمقابل، “سولفات آهن” باعث چنین تاثیری بر روی سلول ها نمی شد.

دو ترکیب یاد شده آهن، سیگنال دهی سلولی را به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهند و خطر پیشرفت سرطان روده بزرگ را از طریق “آمفی رگولین” بالا می برند.

آمفی رگولین، مارکر شناخته شده سرطان با پیش آگهی ضعیف در دراز مدت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید