مقاومت ضد میکروبی جهانی، دانستن الزاما به تغییر رفتار نمی انجامد!

تاریخ ارسال:2018-04-23

مقاومت ضد میکروبی جهانی، دانستن الزاما به تغییر رفتار نمی انجامد!

متخصصان بهداشت و درمان از سازمان بهداشت جهانی (WHO) اخیرا مدعی اند که مقاومت ضد میکروبی جهانی باید یکی از بزرگترین تهدیدات برای سلامت ما در قرن بیست و یکم باشد.

هر ساله حدود 500 هزار نفر در سراسر جهان به آنتی بیوتیک ها پیدا مقاومت می کنند و تعداد آنها به سرعت در حال افزایش است.

این یک تهدید جدی است و به همه ما مربوط است.
بدون آنتی بیوتیک های مؤثر برای جلوگیری و درمان عفونت ها، روش های پزشکی مانند پیوند اعضا، مدیریت دیابت یا حتی جراحی اولیه، بسیار خطرناک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید