طرح های توسعه

طرح های توسعه شرکت

نام پروژه : تولید فرآورده های ضد سرطان، قلم های تزریقی و لیوفیلیزه

ظرفیت اسمی (یک شیفت) : ۴۹ میلیون عدد

مدت زمان اجرای پروژه : ۲۴ ماه

تاریخ شروع : شهریور ماه ۱۳۹۳

مساحت زمین : ۴۵ هزار متر مربع

مساحت زیر بنا : ۱۱،۰۰۰ متر مربع

اشتغال زایی (یک شیفت) : ۶۳ نفر

میزان سرمایه گذاری : ۴۸۷،۳۷۰ میلیون ریال


نام پروژه : تولید ظروف دارویی پلی اتیلنی

ظرفیت اسمی (سه شیفت) : ۱۷۰ میلیون عدد(معادل ۹۰۰تن مواد پلیمری)

مدت زمان اجرای پروژه : ۲۴ ماه

تاریخ شروع :  شهریور ماه ۱۳۹۳

مساحت زمین : ۱۵ هزار متر مربع

مساحت زیر بنا : ۷۱۷۱ متر مربع

اشتغال زایی (سه شیفت) : ۶۰ نفر

میزان سرمایه گذاری : ۱۰۷،۴۳۶ میلیون ریال