تمرین های ورزشی و آمادگی جسمانی به درمان زوال عقل کمکی نمی کند!

تاریخ ارسال:2018-05-21

تمرین های ورزشی و آمادگی جسمانی به درمان زوال عقل کمکی نمی کند!

تمرین های ورزشی و آمادگی جسمانی به درمان زوال عقل کمکی نمی کند!

?پژوهشگران می گویند: اگرچه برنامه تمرین ورزشی، آمادگی جسمانی را بهبود می بخشد، ولیکن نمی تواند به عنوان یک گزینه درمان برای اختلال شناختی در مبتلایان به زوال عقل(دمانس) مطرح شود.

?حدود 47.5 میلیون نفر در سراسر جهان دچار دمانس هستند و عقیده بر آن است که ورزش می تواند کم شدن توانایی های شناختی را کاهش دهد. اما مرور دوباره آزمون های تمرین ورزشی در افراد مبتلا به زوال عقل، نتایج متناقضی را نشان می دهد.

?برای آزمون و نیز حل و فصل این عدم قطعیت، یک تیم از پژوهشگران انگلیسی اثر تمرین های ورزشی هوازی متوسط و شدید و نیز برنامه های تمرینی قدرتی بر اختلالات شناختی و سایر نتایج آن در افراد مبتلا به زوال عقل را برآورد نمودند. این آزمون 494 نفر از افراد مبتلا به زوال عقل خفیف تا متوسط (متوسط سن 77 سالگی) در 15 منطقه انگلستان را در برمی گرفت.

?سلامت عمومی افراد در ابتدای مطالعه مورد ارزيابی قرار گرفت و شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه برنامه ورزشی (329 بیمار) و مراقبت های معمول (165 بیمار) اختصاص داده شدند. این برنامه شامل جلسات 60-90 دقیقه ای در یک ورزشگاه، دو بار در هفته به مدت چهار ماه و همچنین تمرینات حمایتی خانگی با یک ساعت اضافی در هر هفته می شد.

?نتایج این پژوهش نشان می دهد که افراد مبتلا به زوال عقل خفیف تا متوسط می توانند با تمرین های هوازی و قدرتی سازکار شوند و آمادگی جسمانی خود را بهبود ببخشند. با این حال، سودمندی های آمادگی جسمانی، به بهبود اختلال شناختی، فعالیت های زندگی روزانه، رفتار و یا کیفیت زندگی آن ها کمکی نمی کند.

?برگرفته ازمنبع:

https://www.bmj.com/content/361/bmj.k1675