تقدیر از همکاران

تاریخ ارسال:2023-12-19

تقدیر از همکاران

در مراسمی که در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید از همکارانی که به تازگی ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده بودند تقدیر به عمل آمد.