مناقصه

لیست مناقصه ها

عنوان مناقصه تاریخ توزیع اسناد تاریخ دریافت قیمت دانلود اسناد مرتبط
مناقصه ایبوپروفن ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ دریافت  دریافت دریافت دریافت
مناقصه خرید مقوا نوبت دوم ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ به اتمام رسیده
مناقصه خرید انواع فیلم PVC و PVDC ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ به اتمام رسیده
مناقصه خرید مقوا ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به اتمام رسیده
مناقصه میکروکریستالین سلولز 112و لاکتوز انهیدروس ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به اتمام رسیده
مناقصه خرید انواع فیلم PVC و PVDC ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به اتمام رسیده
اسناد مناقصه خرید درب آلومینیومی شیشه دارویی ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ به اتمام رسیده
اسناد مناقصه خرید قاشق دارویی ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به اتمام رسیده
اسناد مناقصه ایاب و ذهاب ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به اتمام رسیده
اسناد مناقصه خرید ماده اولیه کلوئیدال سیلیکا ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به اتمام رسیده
 اسناد مناقصه خرید زانتانگام ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به اتمام رسیده
اسناد مناقصه خرید ماده اولیه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز 6E ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به اتمام رسیده
مناقصه آسپارتام ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ به اتمام رسیده
اسناد مناقصه خرید ماده اولیه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز 6E و کلوئیدال سیلیکا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ به اتمام رسیده
فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ به اتمام رسیده
مناقصه آسپارتام و زانتانگام ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به اتمام رسیده

اسناد خرید نوبت دوم ۱۵۰ تن مقوای پشت طوسی

۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ به اتمام رسیده

اسناد مناقصه نوبت دوم خرید سه دستگاه پالتراک برقی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به اتمام رسیده

اسناد مناقصه
HPLC and Detectors خرید دستگاه

خرید دستگاه Dissolution

۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ به اتمام رسیده

اسناد مناقصه خرید سه دستگاه پالتراک برقی

۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اتمام رسیده

اسناد خرید ۱۵۰ تن مقوای پشت طوسی

۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به اتمام رسیده