مناقصه

لیست مناقصه ها

عنوان مناقصه تاریخ توزیع اسناد تاریخ دریافت قیمت دانلود اسناد مرتبط
اسناد مناقصه خرید ماده اولیه کلوئیدال سیلیکا ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ دریافت
 اسناد مناقصه خرید زانتانگام ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ دریافت


دریافت

اسناد مناقصه خرید ماده اولیه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز 6E ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ دریافت
مناقصه آسپارتام ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ دریافت فایل اول

دریافت فایل اول

اسناد مناقصه خرید ماده اولیه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز 6E و کلوئیدال سیلیکا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ به اتمام رسیده
فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ به اتمام رسیده
مناقصه آسپارتام و زانتانگام ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به اتمام رسیده

اسناد خرید نوبت دوم ۱۵۰ تن مقوای پشت طوسی

۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ به اتمام رسیده

اسناد مناقصه نوبت دوم خرید سه دستگاه پالتراک برقی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به اتمام رسیده

اسناد مناقصه
HPLC and Detectors خرید دستگاه

خرید دستگاه Dissolution

۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ به اتمام رسیده

اسناد مناقصه خرید سه دستگاه پالتراک برقی

۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به اتمام رسیده

اسناد خرید ۱۵۰ تن مقوای پشت طوسی

۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به اتمام رسیده