مناقصه

لیست مناقصه ها

ردیف عنوان مناقصه تاریخ شروع توزیع اسناد تاریخ پایان توزیع اسناد دانلود اسناد مرتبط
۱ خرید و نصب درب و پنجره مخصوص اتاق تمیز(کلین روم) ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دانلود