برگزاري جلسه‌ي مشترك شركت داروسازي فارابي با مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان

تاریخ ارسال:2019-05-20

برگزاري جلسه‌ي مشترك شركت داروسازي فارابي با مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت داروسازي فارابي جلسه‌ي مشتركي با مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان روز دوشنبه مورخ 30 ارديبهشت 1398 در دفتر مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان برگزار شد. در اين جلسه، معاون مالي و اقتصادي و مدير سرمايه‌هاي انساني شركت داروسازي فارابي نيز حضور داشتند.
معاون مالي و اقتصادي شركت داروسازي فارابي گزارش مفصلي از وضعيت شركت و روند توليد محصولات و تامين نيازهاي دارويي كشور توسط شركت داروسازي فارابي به‌ويژه در شرايط سخت تحريم‌هاي ظالمانه‌ي دشمن ارائه نمود. مهندس جعفري‌نسب با ابراز خرسندي از اين‌كه شركت داروسازي فارابي توانسته است از بحران و شرايط بسيار نامساعد ابتداي سال 1397 عبور نمايد اضافه كرد، شركت علاوه بر جبران زيان وارده، در وضعيت مطلوبي به لحاظ سود به سر مي‌برد.
در اين جلسه همچنين مدير سرمايه‌هاي انساني شركت داروسازي فارابي گزارشي از وضعيت نيروهاي انساني و چگونگي پرداخت حقوق و مزايا و غيره به كاركنان و همچنين روابط بين شركت و اداره‌ي كار شهرستان را بيان نمود.
مهندس نيرومند مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان نيز با اظهار خرسندي از عملكرد شركت داروسازي فارابي اين شركت را يكي از شركت‌هاي برجسته و ممتاز استان برشمرده و آمادگي اداره كل متبوع را براي هرگونه همكاري در جهت رفع مشكلات احتمالي و يا پرونده‌هاي حقوقي مربوطه اعلام نمود.

کد خبر: 98790197 تاریخ مخابره:98/02/30