بازیابی حافظه از دست رفته و ترکیب جدید درمان بالقوه در بیماری آلزایمر

تاریخ ارسال:2018-04-23

بازیابی حافظه از دست رفته و ترکیب جدید درمان بالقوه در بیماری آلزایمر

تحقیقات جدید ترکیبی را به وجود آورده اند که از آسیب مغزی جلوگیری می کند.

این ماده جدید یک شکل از ویتامین B-3 است و یافته ها نشان می دهد که درمان جدید بالقوه برای بیماری آلزایمر در انسان به حساب می آید.

ویتامین B-3 قبلا به عنوان جایگزین برای درمان بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است.

در یک تحقیق، دوزهای بزرگ نیکوتینامید (فرمی از B-3)حافظه از دست رفته در موش ها را معکوس نمود.

این تیم نیکوتین آمید ریبوزید(NR) را به مدت 3 ماه به آب آشامیدنی موش هایی که به صورت ژنتیکی طراحی شده بودند، اضافه نمودند.

کمبود توانایی مغز برای بازسازی DNA منوط به اختلال عملکرد در میتوکندری سلول ها می شود که به نوبه خود منجر به اختلال عملکرد نورونی و کاهش تولید نورون می شود.

اما NR برای سلامت میتوکندری و زیست زایی، “خود بازسازی سلول های بنیادی” و مقاومت به استرس عصبی بسیار اهیمت دارد.

این تیم نیکوتین آمید ریبوزید(NR) را به مدت 3 ماه به آب آشامیدنی موش هایی که به صورت ژنتیکی طراحی شده بودند، اضافه نمودند.

سپس، مغز و سلامت شناختی آنها با موش های کنترل مقایسه شد.

دیدگاهتان را بنویسید