بازدید فرزندان دانشجو و همسران کارکنان شرکت از خط تولید

تاریخ ارسال:2023-03-15

بازدید فرزندان دانشجو و همسران کارکنان شرکت از خط تولید

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت روز ۱۸ بهمن ماه حدود ۶۰ نفر از فرزندان دانشجوی کارکنان به همراه مادران در محل شرکت داروسازی فارابی حاضر شدند و در جلسه ای که با حضور مدیرعامل محترم در سالن کنفرانس شرکت برگزار شده بود شرکت کرده و از خط تولید شرکت نیز بازدید نمودند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل