بازدید از موزه شهدا

تاریخ ارسال:2023-10-11

بازدید از موزه شهدا

جمعی از کارکنان شرکت داروسازی فارابی هم زمان با هفته دفاع مقدس و به جهت بزرگداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس در محل بنیاد شهید اصفهان حاضر و یاد این عزیزان را گرامی داشتند.

روابط عمومی و امور بین الملل