انتصاب سرپرست سرمایه های انسانی

تاریخ ارسال:2023-03-07

انتصاب سرپرست سرمایه های انسانی

روز یکشنبه 14 اسفند ماه در جلسه ای که در سالن کنفرانس شرکت و با حضور مدیرعامل،جمعی از مدیران و کارکنان واحد سرمایه های انسانی شرکت برگزار گردید، با حکم دکتر رجایی مدیرعامل شرکت، آقای محمد کیانپور به عنوان سرپرست جدید سرمایه های انسانی شرکت معرفی گردید. همچنین در این جلسه از زحمات مهندس احمد وحید که پیش تر عهده دار این مسئولیت بودند و به افتخار بازنشستگی نایل شده اند، قدردانی گردید. شایان ذکر است کیانپور پیش تر مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان و مدرس دانشگاه را در کارنامه خود داشته است.

روابط عمومی و امور بین الملل