اقدامات شرکت داروسازی فارابی در مبارزه با ویروس کرونا

تاریخ ارسال:2020-02-25

اقدامات شرکت داروسازی فارابی در مبارزه با ویروس کرونا

شرکت داروسازی فارابی در راستای مبارزه با ویروس کرونا اقدامات مختلفی انجام داده است:

در این راستا  تمامی قسمت های شرکت با مواد ضد عفونی کننده مخصوص سم زدایی می شوند و هر روز صبح در اقدامی جهادی تب تمامی پرسنل گرفته می شود تا فرد و یا افراد مبتلا شناسایی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید