اختتامیه پنجمین نمایشگاه ایران فارما

تاریخ ارسال:2019-09-28

اختتامیه پنجمین نمایشگاه ایران فارما

پنجمین نمایشگاه بین الملی ایران فارما بازهم با درخشش و شرکت داروسازی فارابی پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید