آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

تاریخ ارسال:2023-03-15

آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

در آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور که با حضور جمعی از مسئولین و معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی برگزار شد از آقای دکتر عبدالعلی رجایی به عنوان چهره نامی تقدیر به عمل امد.

روابط عمومی و امور بین الملل