آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

پیرو آگهی منتشره روز دوشنبه مورخ 22/02/99 در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ 18/03/99 برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 سهامدار در مجامع عمومی شرکتها، از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین از طریق پیوند ذیل ويا گزينه پخش زنده مجمع درمنوي امور سهام وب سايت شركت داروسازي فارابي اقدام نموده وخادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند.

https://live.farabipharma.ir

همچنین جهت ارسال پیام وطرح سوالات سهامداران محترم از گزینه گفتگو در قسمت پخش زنده اقدام فرمایند.

ضمنا به سهامداران و نمایندگان محترمی که می‌خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می‌گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم‌الاجرا خواهد بود:

 • خودداری از دست دادن و روبوسی

 • همراه داشتن خودکار وگزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع

 • همراه داشتن ماسک و دستکش

 • حفظ فاصله مورد نیاز از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

 • ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبیه آنفولانزا توسط برگزارکنندگان

 • ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران ونمایندگان

دستور جلسه:

 • قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398

 • بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398

 • انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1399

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره

 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

 • تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود

 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است

پیرو آگهی منتشره روز دوشنبه مورخ 22/02/99 در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ 18/03/99 برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 سهامدار در مجامع عمومی شرکتها، از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین از طریق پیوند ذیل ويا گزينه پخش زنده مجمع درمنوي امور سهام وب سايت شركت داروسازي فارابي اقدام نموده وخادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند.

https://live.farabipharma.ir

همچنین جهت ارسال پیام وطرح سوالات سهامداران محترم از گزینه گفتگو در قسمت پخش زنده اقدام فرمایند.

ضمنا به سهامداران و نمایندگان محترمی که می‌خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می‌گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم‌الاجرا خواهد بود:

 • خودداری از دست دادن و روبوسی

 • همراه داشتن خودکار وگزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع

 • همراه داشتن ماسک و دستکش

 • حفظ فاصله مورد نیاز از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

 • ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبیه آنفولانزا توسط برگزارکنندگان

 • ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران ونمایندگان

دستور جلسه:

 • قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398

 • بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398

 • انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1399

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره

 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

 • تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود

 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است