کیفیت پایین زندگی در افراد دیابتی به دلیل واکنش پذیری عاطفی منفی بیشتر

تاریخ ارسال:2018-05-15

کیفیت پایین زندگی در افراد دیابتی به دلیل واکنش پذیری عاطفی منفی بیشتر

پیش آمد های استرس آور، تلاش افراد دیابتی برای درمان را بر باد می دهد و واکنش های منفی پی در پی به حوادث استرس آور منجر به کیفیت پایین زندگی می گردد و ایجاد این چرخه معیوب، داشتن زندگی سالم را برای فرد دیابتی سخت می کند.

پیش دیابت و دیابت نوع 2 (مانند هیپرگلیسمی) با مقاومت به انسولین (IR) مشخص می شوند. این مشکلات با متابولیسم انرژی همراه می گردد و واکنش عاطفی به محرک های منفی و نیز پدیده های مستعد به عوطف منفی را به اندازه اختلال نقص شناختی، تشدید می کند. واکنش پذیری عاطفی بیشتر در هیپرگلیسمی و مقاومت به انسولین دیده می شود. با این حال، هنوز چگونگی همبستگی ناکارمدی متابولیکی با برون ده عصبی، هورمونی و شناختی کشف نشده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید