Last update: 2018-03-13

Iran Gelatin Capsule Co.

ژلاتین کپسول ایران

INVESTMENT by FARABI PHARM. Co. Iran Gelatin Capsule Co. 100 %

Producer of Hard Gelatin Capsule shell in

ژلاتین کپسول
ژلاتین کپسول
ژلاتین کپسول
درکانال تلگرام شرکت داروسازی فارابی از بروزترین تازه های علمی از منابع معتبر جهان و تحولات صنعت دارو آگاه شوید. جایگاهی برای گردهمایی متخصصین