آخرین بروزرسانی: ۲۱-۱۰-۱۳۹۶

چارت سازمانی

ساختار سازمانی مصوب شرکت داروسازی فارابی سال ۱۳۹۶

چارت سازمانی