موارد استفاده محصولات

موارد كاربرد دارو اشكال دارويي دوزاژ دارو نام تجاري نام محصول دسته دارويي رديف
درمان عفونتهاي باكتريايي دستگاه تنفسي تحتاني، درمان اوتيت مديا و سينوزيت، درمان عفونت هاي پوست و دستگاه ادراري سوسپانسيون ۲۲۸mg/5ml فارمنتين بي دي كوآموكسي كلاو پني سيلين ها ۱
۴۵۷mg/5ml ۲
۶۴۳mg/5ml فارمنتين اي اس ۶۴۳ ۳
۱۵۶mg/5ml فارمنتين ۴
۳۱۲mg/5ml ۵
قرص ۳۷۵mg ۶
۶۲۵mg ۷
درمان اوتيت مديا، فارنژيت، سينوزيت، عفونتهاي پوست و بافت نرم، عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني، درمان گنوره آ، جلوگيري از اندوكارديت باكتريايي سوسپانسيون ۲۰۰mg/5ml فاراموكس بي دي آموكسي سيلين ۸
۴۰۰mg/5ml ۹
قرص جويدني ۲۵۰mg فاراموكس ۱۰
قرص ۵۰۰mg ۱۱
كپسول ۲۵۰mg ۱۲
۵۰۰mg ۱۳
سوسپانسيون ۱۲۵mg/5ml ۱۴
۲۵۰mg/5ml ۱۵
درمان برونشيت مزمن،پنوموني باكتريايي، اوتيت مديا، فارنژيت، سينوزيت، عفونتهاي پوست و بافت نرم كپسول ۲۵۰mg فاريلين آمپي سيلين ۱۶
۵۰۰mg ۱۷
سوسپانسيون ۱۲۵mg/5ml ۱۸
۲۵۰mg/5ml ۱۹
درمان عفونتهاي باكتريايي دستگاه تنفسي تحتاني و فوقاني و عفونتهاي پوست و بافت نرم كپسول ۲۵۰mg فالوكس كلوگزاسيلين ۲۰
۵۰۰mg ۲۱
درمان عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني، اوتيت مديا و جلوگيري از اندوكارديت باكتريايي سوسپانسيون ۲۰۰۰۰۰IU/5ml فاراسيلين پني سيلين وي بنزاتين ۲۲
۴۰۰۰۰۰IU/5ml ۲۳
شربت ۲۵۰mg/5ml فاراپن پني سيلين وي پتاسيم ۲۴
قرص ۵۰۰mg ۲۵
درمان فارنژيت، تورم لوزه ها، اوتيت مدياي حاد، سينوزيت، برونشيت مزمن، عفونتهاي ادراري قرص ۱۲۵mg فارينات سفيوروکسيم آکستيل      سفالوسپورين ها ۲۶
۲۵۰mg ۲۷
۵۰۰mg ۲۸
درمان اوتيت مديا، فارنژيت، سينوزيت و برونشيت، عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني، عفونتهاي مجاري ادراري، تب روده اي كپسول ۲۰۰mg فاركسيم سفيکسيم ۲۹
۴۰۰mg ۳۰
قرص ۲۰۰mg ۳۱
۴۰۰mg ۳۲
سوسپانسيون
۱۰۰ ميلي ليتري
۱۰۰mg/5ml ۳۳
سوسپانسيون
۵۰ ميلي ليتري
۱۰۰mg/5ml ۳۴
درمان عفونتهاي استخوان و مفاصل، اوتيت مديا، تورم لوزه ها، فارنژيت، عفونتهاي دستگاه ادراري و تناسلي و جلوگيري از اندوكارديت باكتريايي كپسول ۲۵۰mg فالكسين سفالكسين ۳۵
۵۰۰mg ۳۶
سوسپانسيون ۱۲۵mg/ 5ml ۳۷
۲۵۰mg/5ml ۳۸
درمان عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني، ديفتري، سياه سرفه و اريتراسما و آميبياز روده اي قرص ۲۰۰mg اريترومايسين ماكروليدها ۳۹
۴۰۰mg ۴۰
سوسپانسيون ۲۰۰mg/5ml ۴۱
درمان عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني، ديفتري، سياه سرفه و اريتراسما و آميبياز روده اي قرص ۲۵۰mg كلاريترومايسين ۴۲
۵۰۰mg ۴۳
درمان پنوموني، فارنژيت، سينوزيت، عفونتهاي بافت نرم، اوتيت مدياي حاد، عفونتهاي مجاري ادراري و تناسلي قرص ۲۵۰mg آزيترومايسين ۴۴
۵۰۰mg ۴۵
كپسول ۲۵۰mg ۴۶
۵۰۰mg ۴۷
سوسپانسيون ۱۰۰mg/5ml ۴۸
۲۰۰mg/5ml ۴۹
درمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از باكتريهاي‌گرم ‌منفي‌،‌ عفونتهاي‌ تنفسي، عفونتهاي مجاري‌ ادراري‌، عفونتهاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ و سپتي‌ سمي‌ قرص ۲۵۰mg سيپروفار سيپرو فلوكساسين كينولون ها ۵۰
۵۰۰mg ۵۱
جلوگيري از بروز كم خوني و بروز حالت تهوع و استفراغ در مادران باردار كپسول ۱۲۷٫۸mg/0.5mg ففار فروس سولفات /
اسيد فوليك
مكمل ها ۵۲
کاهش درد مفاصل، افزايش نرمي و خاصيت الاستيکي مفاصل، تعمير و نوسازي ماده زمينه غضروف ها كپسول ۵۰۰mg گلوكز آمين سولفات ۵۳
قرص ۵۰۰/۴۰۰mg گلوكوفار گلوكز آمين سولفات/
كندروئيتين سولفات
۵۴
مكمل غذايي حاوي كلسيم ، ويتامين D3 ، روي و منيزيم جهت جلو گيري از پوكي استخوان به ويژه در بارداري و يائسگي قرص كلسيفار كلسيفار ۵۵
جلو گيري از پوكي استخوان قرص ۵۰۰mg/200IU كلسيم دي ۵۶
مهارکننده جذب کلسترول در روده باريك قرص ۱۰mg ازيتيفار ازتيمايب مهارکنندگان
جذب کلسترول
۵۸
ضد فشارخون قرص ۸۰mg سوتالول داروهاي قلبي عروقي ۵۹
ضد فشارخون و مانع بروز آنژين پكتوريس قرص ۱۲٫۵mg كاروديلول ۶۰
پيشگيري و درمان آنژين صدري حاد و مزمن، نارسايي بطن چپ قرص ۲٫۶mg نيتروفار نيتروگليسيرين ۶۱
۶٫۴mg ۶۲
درمان و پيشگيري تبخال ناشي از ويروس هرپس ، مننژيت ناشي از ويروس هرپس ، عفونت ناشي از ويروس واريسلا-زوستر (آبله مرغان ) قرص ۲۰۰mg آسيكلوفار آسيكلووير ضد ويروس ۶۳
۴۰۰mg ۶۴
درمان ناتواني جنسي در مردان قرص ۲۰mg تادالافيل مهاركننده
فسفودي استراز
۶۵
كاهنده قند خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ ۲ قرص ۰٫۵mg نووفار رپاگلينايد ضد ديابت ۶۶
۱mg ۶۷
۲mg ۶۸
درمان کوتاه مدت سوزش سردل، پيشگيري و درمان رفلاکس معده به مري، کمک به بهبود التهاب فرساينده مري(GERD) ، درمان سندرم Zollinger-Ellison قرص ۲۰mg پنتوپرازول مهاركنندگان
پمپ پروتوني
۶۹
۴۰mg ۷۰
كپسول ۲۰mg ۷۱
۴۰mg ۷۲
كپسول ۱۵mg لنسوفار لنسوپرازول ۷۳
۳۰mg ۷۴
افزایش جریان خون در بافتهای ایسکمیک و اکسیژن رسانی بيشتر به بافتها در بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی، افزايش فشار اکسیژن درکورتکس مغز و مایع مغزی نخاعی قرص ۴۰۰mg پنتوكسي فيلين گشاد کننده عروق ۷۵
درمان علايم هايپرپلازي خوش خيم پروستات(BPH) در آقايان كپسول ۰٫۴mg تامسوفار تامسولوسين مسدودکننده گیرنده
آدرنرژیک انتخابی
۷۶
درمان سردردهاي عصبي و ميگرني، تسكين دردهاي عصبي ، مفصلي و ماهيچه اي، درمان دندان درد و ديس منوره كپسول ۳۲۵/۴۰/۲۰۰mg فارژزيك استامينوفن/كافئين/
ايبوپروفن
مسكن/ ضد درد ۷۷
مهار آنزیم ليپاز معده ای و ليپاز پانکراسی، کاهش هیدرولیز تری گلیسیریدها و جلوگيري از جذب روده ای چربیها كپسول ۶۰ mg ارليستات مهاركننده آنزيم ليپاز ۷۸
۱۲۰ mg ۷۹
درمان رينيت آلرژيك و درمان كهير مزمن قرص ۱۰mg فار- ستيريزين ستيريزين آنتي هيستامين ۸۰
درمان افسردگي ماژور، اختلالات اضطرابي، اختلالات شخصيتي در بزرگسالان و سردردهاي مزمن عصبي قرص ۳۷٫۵mg ونلافار ونلا فاكسين ضد افسردگي ۸۱
۷۵mg ۸۲
كاهش درد و التهاب استخوانها و مفاصل در بيماري آرتريت، درمان استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد حاد و مزمن، ضد تب قرص ۷٫۵mg ملوكسيكام داروهاي ضد التهاب
غير استروئيدي
۸۳
۱۵mg ۸۴
كپسول ۱۰۰mg ديكلوفناك سديم ۸۵
درمان حملات حاد ميگرن قرص ۵mg ريزاتريپتان آگونيست انتخابي
رسپتور سروتونين
۸۶
۱۰mg ۸۷
درمان نارسايي قلبي و فشار خون بالا و برطرف كننده علايم پس از انفارکتوس قلبی كپسول ۸۰mg والسوفار والسارتان آنتاگونيست گيرنده
آنژيوتانسين II
۸۸
۱۶۰mg ۸۹
درمان كوتاه مدت تهوع و استفراغ و اختلالات سيستم گوارشي قرص ۱۰mg فاريدون دمپريدون آنتاگونيست دوپامين ۹۰
درمان اسپاسم دستگاه گوارش و درمان بيماري روده تحريك پذير (IBS) كپسول ۲۰۰mg مبورين ضد اسپاسم ۹۱
جهت تسکين سرفه، گلودرد ، سر درد ، گرفتگي بيني و تب قرص ۵۰۰/۱۵/۵mg فاراکلد استامينوفن/ دكسترومتورفان/
فنيل افرين
ضد سرماخوردگي
بزرگسالان
۹۲