آخرین بروزرسانی: ۲۱-۱۰-۱۳۹۶

شرکت توليد ژلاتين کپسول ايران

ژلاتین کپسول ایران

سرمايه گذاري در شرکت توليد ژلاتين کپسول ايران (۱۰۰ درصد)

توليد کننده انواع پوكه های سخت ژلاتيني كپسول دارویي بصورت چاپ شده و چاپ نشده

ژلاتین کپسول
ژلاتین کپسول
ژلاتین کپسول