طرح های توسعه

طرح های توسعه شرکت

[vc_message message_box_style=”3d” message_box_color=”vista_blue”]

نام پروژه : تولید فرآورده های ضد سرطان، قلم های تزریقی و لیوفیلیزه

[/vc_message][vc_message message_box_color=”green”]

ظرفیت اسمی (یک شیفت) : ۴۹ میلیون عدد

مدت زمان اجرای پروژه : ۲۴ ماه

تاریخ شروع : شهریور ماه ۱۳۹۳

مساحت زمین : ۴۵ هزار متر مربع

مساحت زیر بنا : ۱۱،۰۰۰ متر مربع

اشتغال زایی (یک شیفت) : ۶۳ نفر

میزان سرمایه گذاری : ۴۸۷،۳۷۰ میلیون ریال

[/vc_message]


[vc_message message_box_style=”3d” message_box_color=”vista_blue”]

نام پروژه : تولید ظروف دارویی پلی اتیلنی

[/vc_message][vc_message message_box_color=”green”]

ظرفیت اسمی (سه شیفت) : ۱۷۰ میلیون عدد(معادل ۹۰۰تن مواد پلیمری)

مدت زمان اجرای پروژه : ۲۴ ماه

تاریخ شروع :  شهریور ماه ۱۳۹۳

مساحت زمین : ۱۵ هزار متر مربع

مساحت زیر بنا : ۷۱۷۱ متر مربع

اشتغال زایی (سه شیفت) : ۶۰ نفر

میزان سرمایه گذاری : ۱۰۷،۴۳۶ میلیون ریال

[/vc_message]